آرشیو پرسش و پاسخ ها
واگذاری حق استفاده از بليط هواپيمای کارمندان دولت به غیر


سؤال:
کارمندان دولت در مواردي از مزايايي برخوردار هستند، مانند داشتن دفترچة تعاوني و دفترچة خدمات درماني و استفاده از بليط هواپيما، آيا مي‌توانند حقّ خود را به دوستان يا نزديک‌ترين ارحام خود واگذار کنند؟
جواب:
هر عمل که برخلاف مقرّرات نظام اسلامي باشد جايز نيست.
منبع:
جزوه احکام مالي/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام

ilyttداn> ilytt p il_0: "bo t"> absm>وt=UT
(0 و ی)ری حق استفا colspan="2"> helpful" on ck="r/index.ph: AscriptHelpful('ript l);ttداn> ilytt pthumbsup: "bo t"> absm>وt=UT
س
 • < ا colspan="2"> /lihelpful" on ck="r/index.ph: AscriptNotHelpful('ript l);ttداn> ilytt pthumbdown: "bo t"> absm>وt=UT
  ي
 • < ا اده ق استفق استفستفhrspan="2"> hrl"col بليط هواپيهabel>لیه ا colspan="2"commه div clang>

  < < تٳلام

  <
  e> --> لام >< ا colsمHeader-->ستng>< ا va=ی > گاه عای کan="2"hli>elow> ainerlabel">آرشیو
  آرش200o t"> r "ent"> m>وt=UTan="2"ze oddlang>zwnj: 12ptf=":l بليط cont>uery" type="tfull"Java-control" pl rongش25UTan="2"/ejal" pl s="search-bcol بليط هواپي taine تboxcontainercontet"> r "ent"> m>وt=UTan="2"ze oddlan;"> را: 1، oup"ک :l بليط cont>uery" type="t0"> la-control" pl rongش25UTan="2"/ejal" pl s="search-bcol بليط هواپي taine xcontainercontet"> r "ent"> ul" paro 1أیp"> : 1 tyle="/ ی va=ی > گاه عای کan="2"hli>elow> aineran> ubs="boxconزٷنن;"> ="/ و اe: 12pقّ ی// lذا ام٨ی" p"> ال: >< اaineran> ttps:// m>وt=UT
  ubs="boxconl data-toe آe2s="search"http:-btn-icon"> In('slowl);$(post"").b (on"> , funtyle=(e){$(this).f (o :n"> ).attr(;disabeld , ;disabeld );});});\/__swift Foot"Web Slass="uiker"> rlt"mfoot"Wش و navbar-default navbar-ا-md-4
 • lt navbar-clas
  foot"W_info"hange>ندي/ > foot"W_info"haa> k" گ، o>ject
 • ject
 • ject
 • ject
 • ject
 • ject
 • ject
 • oo.isri.ac.ir/index.php?default navbar-ا-md-4 foot"W_info"hange>٪ش؆ک ndivمeata-t="#moدp"ink" h?/Base/UserRe#-bt _blank"leadی فتا٧ٷٲمع k" href"/ اياaria مt;"> ظwnj;"#m < vrlink" h?/Base/UserRe#-bt _blank"leاساس فتانه‌ای/ ا(ع) vrlink" h?/Base/UserRe#-bt _blank"lحي!--/Hٴs آثحقr /> div class="ui-newst Foot"Web Sلct.dtd">