آرشیو پرسش و پاسخ ها: قرآن و عترت
سجده و ترجمه آیه سجده دار
> > *سلام،آياباخواندن ترجمه آياتي كه سجده واجب دارند هم،سجده واجب ميشود؟
> سلام علیکم
> با خواندن يا شنيدن ترجمه آيات سجده، سجده واجب نمي‎شود، اگر چه به قصد ترجمة آيه باشد.
>
>