آرشیو پرسش و پاسخ ها: *قرآن و عترت(ثقلین)*
کل علم طب در قرآن
> *امام علي ع درمورد کدام آيه فرمودند تمام پزشکي و طب درآن جمع شده است؟پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام