آرشیو پرسش و پاسخ ها: احکام حیوانات
خرگوش
پرسش:
چرا خرگوش در شرع حیوان خبیث و مسخ شده ای معرفی شده در حالی که حیوان بسیار بی آزار و مظلومی است؟
پاسخ:

تمام مخلوقات خدا زیباست. مدفوع و ادراری که از بدن خارج می شود، وجودش، لازم و ضروری است. ولی نسبت به نوشیدن ممنوع و دارای احکام شرعی خاصی است. وجود خون در تمام موجودات صاحب روح، امری حیاتی و ضروری است؛ ولی نوشیدن آن حرام است.

خرگوش و تمام حیوانات حرام گوشت از این جهت که مخلوق خدایند، موجوداتی زیبا، و وجودشان برای طبیعت ضروری است. ارتباط حیوانات با یکدیگر، چرخه حیات خود و طبیعت را فراهم می کند. ولی نسبت به انسان و ارتباط انسان با آن ها، احکام خاصی مثل حرمت گوشت، و نجاست بول و مدفوعشان مطرح می شود. در میان تمام حیوانات فقط سگ و خوک خشکی، نجس العین هستند و سایر حیوانات پاک اند. با توجه به این، برخی حیواناتی که نجس نیستند، گوشتشان شرعا حرام شده است. و یا نسبت به نماز احکام خاصی دارند. اگر تار مویی از حیوان حرام گوشت در لباس نمازگزار باشد؛ نماز باطل است. اگر کسی برای شناخت و حقوق حیوانات در اسلام، فقط به حکم شرعی بطلان نماز با لباس حیوانات حرام گوشت، و یا نجاست و یا حرمت گوشتشان، قضاوت کند؛ بیراهه رفته است.

در اسلام احکام خاصی برای محافظت از حیوانات مطرح شده است. کسانی که به حیوانات ترحم می کنند؛ مورد عنایت خدا در دنیا و آخرت قرار می گیرند. انسان اشرف مخلوقات معرفی شده است. تمام دنیا بخاطر انسان خلق شده است. ولی همین انسان وقتی که بمیرد، می شود نجس و مردار. اگر دست خیس به بدن میت رسید؛ باید آب کشیده شود. حال که مردار است، دیگر ارزشی ندارد؟! می شود او را آتش زد؟! می شود انسان مرده را جلوی حیوانات گذاشت؟ آیا اجازه بی احترامی داریم؟ اگر کسی بخواهد ارزش انسان در اسلام را بررسی کند؛ فقط از زاویه میت بودن بررسی و تحقیق کند؛ قطعا یک طرفه به قضاوت رفته و نتیجه اش باطل است.

از مطالب فوق این نتیجه گرفته می شود که حکم تشریعی خداوند غیر از حکم تکوینی است. حکم تکوینی مربوط به خلقت است و حکم تشریعی مربوط به تکالیف انسان و نوع ارتباط بشر با خدا، انسان های دیگر و حیوانات است. سگ بر اساس حکم شرعی -که احکام شرعی فقط مخصوص انسان و جن است- نجس، و بر اساس حکم تکوینی و خلقت، موجودی وفادار، مفید و دارای حقوق فراوان است. خرگوش در ابتدای خلقت انسانی بوده که مورد غضب قرار گرفته و مسخ شده است. موجود منسوخ در تکوین و تشریع، احکام جداگانه ای دارد. ابتدا و ریشه خلقت خرگوش، مسخ شده است. اولی یا اولین ها مسخ شده و منفور بوده اند؛ ولی ادامه نسل آن که مسخ شده نیست تا منفور باشد. یکی از حکمت های مسخ حیوانات این است که جزای انسان گنهکار داده شود و درس عبرتی برای آیندگان باشد. ابتدای خلقت بشر(حضرت آدم) از خاک بوده است. آیا تمام انسان های عالم از خاک خلق شده اند؟ خیر. بلکه ادامه نسل انسان از آب و منی است.

بله خرگوش موجودی بی آزاراست و اسلام، برای آن، حق حیات، آزادی و امنیت قائل است. ولی از لحاظ حرمت گوشت، حکم خاصی برای آن وضع شده است. این که حیوانی حرام گوشت باشد؛ دلیل بر این نیست که هیچ خاصیتی ندارد. انسان هم حرام گوشت است.

 

 

منبع: پایگاه حوزه، شماره 2-28049
(12 رای)
این مقاله مفید بود
این مقاله مفید نبود

نظر (0)
ارسال یک نظر جدید
 
 
نام کامل :
پست الکترونیک :
نظر:
تأیید کد امنیتی 
 
لطفا متنی را که در کادر زیر می بینید وارد نمایید