آرشیو پرسش و پاسخ ها: انسان شناسی
انسان یک موجود متغیر

 

دانشجوئی ازبنده سوال کردکه دردنیای غرب انسان را موجودی متغیر فرض می کنند و لذا هرکس با هر ویژگی که به دنیا می آید یا رشد می کند مورد پذیرش قرار می گیرد و درکل انسان را موجودی متغیردرنظر می گیرندواو را درچند قالب قرار می دهند که همه هم مورد تایید هستند. مثلا هم جنس گرایی چه یک پدیده وراثتی و چه باانتخاب فرد صورت گرفته باشد درست تلقی می شود و نقص نیست و یا اسکیزوفرنی نقص نیست بلکه یک گونه زندگی میباشد اما در جامعه ما مدل فکری یک قالب خاص دارد و افراد با آن مقایسه می شوند قالب یا قالب هایی از قبل تعریف می شود و انسان ها با آنها سنجیده می شوند و لذا برخی تایید وبرخی رد می شوندحال کدام درست است وچرا؟ مثلا در گرایش های جنسی کدام مدل درست است؟ بطور مستدل به لحاظ انسان شناسی یا معرفتی چه پاسخی می توان داد؟َ

باید تو جه داشت که انسان موجودی دو بعدی است و نه تنها همچون حیوانات دارای بعد جسمانی و مادی است بلکه مهمتر از آن بعد روحی و معنوی انسان است خدای مهربان و مهندس عالم اگر میخواست انسانها همچون حیوانات زندگی کنند و فقط مادی باشند نیازی به خلقت انسان نبود قبل از انسانها حیوانات زندگی میکردند و میچریدند و از هر جهت هم آزاد بودند ولی این هنر نیست
هنر این است که مسیر تعالی انسانها فراهم شود مسیر هدایت و کمال انسانها مهیاگردد نه رسیدن به آزادیهای شهوانی و حیوانی اگر جامعه و مدیران کشورها توانستند مسیر هدایت انسانها را بسوی کمال و الله تعالی باز کنند و جامعه به خدا نزدیک شود و انسانیت و معنویات بر مردم حاکم شود هنر کرده اند نه راههای دستیابی به انواع و اقسام شهوترانی ها و حیوانیت دوست خوبم غرب و کشورهای غربی به این نکته پی بده اند که اگر انسانها به تباهی و غرق در شهوات و انواع فسادها بشوند برایشان بهتر است و آنان به چپاول امرال آنها بهتر دسترسی پیدا میکنند فرق جامعه ایران اسلامی با غرب در همین است که در ایران تلاش میشود انسانیت و ارزشها غالب شوند و در غرب عکس آن عمل میشود و این به نگاه حاکمان برمیگردد
  حال شما را به یک قضاوت دعوت میکنم.... اگر همه امور عالم را طبق نظر خدای آفریننده که فرمود: همه راهها یا حق است یا باطل ، یا درست یا غلط ، یانور است یا ظلمت حال شما وضعیت مالامال از شهوت و فساد پیدا و پنهان غرب و اراده حاکمان آن را جزء کدام دسته قرار میدهید در این پازل نظام آفرینش تصمیم شما بر کدام انتخاب قرار میگیرد ؟ همان را معیار حق و باطل بدان


(0 رای)
این مقاله مفید بود
این مقاله مفید نبود

نظر (0)
ارسال یک نظر جدید
 
 
نام کامل :
پست الکترونیک :
نظر:
تأیید کد امنیتی 
 
لطفا متنی را که در کادر زیر می بینید وارد نمایید