آرشیو پرسش و پاسخ ها: مقالات و متون موضوعی
تأثیرشفاعت در بازگشت ازگناه

؟س:تأثیرشفاعت دربازگشت ازگناه چگونه است

ج: مى ‏دانيم كه شفاعت يكى ازاصول مسلم اسلامى است كه درقرآن مجيد واحاديث اسلامى به صورت يك سنت قطعى الهى طرح شده است، دانشمندان اسلامى دركتاب هاى تفسير و حديث، پيرامون آن بحث وگفتگو نموده ‏اند.

ولى در اين ميان گروهى ديده مى ‏شوند كه درباره شفاعت ازنظراسلام دودل بوده، تأثير شگرف آن را درباز گشت مردم از گناه و ناپاكى، ناديده گرفته‏ اند.

گاهى ديده مى‏ شود كه برخى ازدانشمندان، تنها به آيات عذاب چسبیده، پيوسته دلها را با خوف و بيم پرمى ‏كنند و درمحيط دل ،براى اميد به مغفرت و آمرزش خدا، جاى خالى باقى نمى‏ گذارند، اين دانشمندان از اين نكته غافلند كه اگر خوف و بيم، يكى ازاركان اساسى تربيت وتكامل است، اميد وخوشبينى نيزيكى ديگرازاركان تربيت مى‏ باشد اگرترس ازعذاب، وبيم از كيفرهاى الهى، بازدارنده انسان ازگناه و لغزش است، اميد نيز روشنى بخش محيط دل و مايه تحرك به سوى كارهاى نيك، و سبب بازگشت گنهكاران از نيمه راه مى ‏باشد.

ترس و بيم تا آنجا خوب است كه پيوند اميدرا قطع نكند، درغير اين صورت، مايه ضرروموجب بدبختى است.

يكى ازروانشناسان درباره اهميت اميد وضررهاى سنگين نوميدى چنين مى‏ نويسد:

«بسيارى از مردم نا آگاه بى آنكه به محتواى انسانى ومهرآميز مذهب توجه كنند، تعصب را به جایى مى ‏رسانند كه ازمذهب، تنها به جنبه‏ هاى آمرانه آن ووعده‏ هاى مجازاتى كه داده شده است، توجه مى‏ كنند. اينان درواقع فراموش مى‏ كنند كه خداوند اگردوزخى دارد بهشتى هم دارد، اينان عدالت خداوندى وعفو وبخشايش الهى راعمداً يا نا آگاهانه فراموش مى ‏كنند، و درحقيقت چهره‏ هاى نادرست از پروردگار تصوير مى‏ نمايند، چهره ‏اى كه گويا تنها كارش مجازات آدميان به خاطر هرگناه وخطاى كوچك است.

چنين تصور نادرستى ازخداوند بزرگ و دستورهاى مذهبى او باعث مى‏ شود كه آدمى هرلحظه خود را به دست خويش به دوزخى تبديل سازد ودچار عقده‏ هاى آزاردهنده شود،درست به همين جهت مخصوصاً درآموزش فرزندانمان بايد نخست بكوشيم كه جنبه بهشتى مذهب را درذهن آنان تزريق كنيم وآنان را بيهوده ازمذهب وخداوند نترسانيم. درحقيقت نيز مطلب اين است كه همه بندگان خداوند به بهشت مى ‏روند مگر كسانى كه مرتكب گناهان بزرگى بشوند و فرصت توبه و پشيمانى و جبران مافات را نيز گرامى نشمارند.

اگر مجازات هست، عفوو بخشش نيز هست، اگر به فرزندانمان: به جوانان و نوجوانان چنين تلقين كنيم كه با هر خطا و گناه كوچكى، در بهشت به روى آن بسته مى ‏شود، دراين صورت هيچ بعيد نيست كه فرزند مابدين نتيجه نادرست برسد كه در اثرخطایى كه ازاو سرزده ديگر به درد هيچ كارى نمى ‏خورد و هركارى هم بكند، در داورى نهایى خداوند تأثيرى نخواهد داشت، پس هرگونه احساس مسئوليتى را ازدست مى‏ دهد، و هيچ بعيد نيست كه از روى نوميدى، به اصطلاح به سيم آخربزند. كسانى كه با دگرگون ساختن چهره واقعى مذهب، در توبه و پشيمانى و اصلاح خويشتن را به روى جونان مى ‏بندند: درحقيقت به بارگاه الهى توهين مى ‏كنند، چرا كه درمذهب راستين در بهشت همشيه به روى توبه‏ كاران بازاست»

اعتقاد به شفاعت درصورتى مى‏ تواند موثروسازنده باشد كه دورازهر نوع عوام فريبى تفسير شود وحساب شفاعتى كه قران و حديث ياعقل وخرد به سوى آن دعوت مى‏ كند، از شفاعتى كه دراذهان برخى از مردم وجود دارد،

جدا گردد
(0 رای)
این مقاله مفید بود
این مقاله مفید نبود

نظر (0)
ارسال یک نظر جدید
 
 
نام کامل :
پست الکترونیک :
نظر:
تأیید کد امنیتی 
 
لطفا متنی را که در کادر زیر می بینید وارد نمایید

پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام