آرشیو پرسش و پاسخ ها: نقص جسمی
خودکشی بیماران لاعلاج
با توجه به اينكه خودكشي در اسلام حرام است، تكليف بيماران لاعلاج كه عذاب و رنج دارند چه مي‏باشد؟ با توجه به اينكه ممكن است ثوابي هم براي تحمل اين درد و رنج وجود نداشته باشد.
 
پاسخ: خودكشي از گناهان كبيره است و در روايات داريم كه مؤمن ممكناست مبتلا به هر مصيبتي مبتلا شود، غير از خودكشي.  بنابراين براي اين كاراصلاً تجويز نيست. ولي اينكه تحمل آن درد و رنج ثواب دارد يا نه؟ بله، با اينكهلحظه لحظه اين رنج و دردي كه تحمل مي‏كند باعث مي‏شود بر درجات و مراتبشدر بهشت بيفزايد. واي بسا كه لحظه لحظه اين سختي‏ها گناهانش را پاك كند، واو را خالص و صاف وارد عالم برزخ كند. در اين زمينه روايات و آيات فراوان است.از امام كاظم سؤال كردند كه وضع محتضر چگونه است كه الآن دارد اين وضع رابه سختي تحمل مي‏كند و در حال احتضار است؟ امام(ع) فرمودند: اين آخرين تصفيه‏ ها است.  با اين دردها و رنج‏ها كاملاً وجودش صاف و خالص مي‏شود برايوقتي كه وارد عالم برزخ مي‏شود. بنابراين هر لحظه تحمل اين درد و رنجها ياگناهاني را از او پاك مي‏كند و او را خالص و پاك مي‏كند يا درجات و مراتب فراوانيبرايش در بهشت ايجاد مي‏كند.
نكته بعد اينكه اصولاً خود ايمان و مخصوصاً ايمان به اين حرفهايي كه عرض كردم، هر درد و رنجي را تسكين مي‏بخشد. مخصوصاً اگر انسان بخواهدبراي خدا كار بكند. در شرح حال شهداي كربلا وياران اباعبداللّه‏ الحسين(ع) ، در 
روايات نقل شده است، كه اينها اصولاً سختي آن ضربات تير و نيزه و شمشير رااحساس نمي‏كردند، شمشير به آن‏ها مي‏خورد گويي يك گل به بدنشان خوردهاست. اين در همين زندگي معمولي انسان‏ها هم وجود دارد. وقتي انسانانگيزه‏اش قوي شد، عشق و محبتش نسبت به چيزي زياد شد، عظمت آن چيزبرايش آشكار شد، ديگر درد و رنج را نمي‏فهمد. زن‏هاي مصري دست‏هايخودشان را با چاقو مي‏بريدند (يوسف: 31) و متوجه نمي‏شدند. يك جلوه‏اي اززيبايي كه مخلوق خدا بود را ديده بودند، حال اگر انسان در حالت احتضار كهمعمولاً مؤمن اينجوري است، اگر جلوه محبوب را ببيند ما خيال مي‏كنيم كه درحال درد و رنج است، نه او هيچ درد و رنجي ندارد! به هر حال خودكشي مطلقاًتجويز نمي‏شود. البته اين بحث فقهي است، ممكن است يك مورد خاصي، فردينياز داشته باشد و مرجع تقليدش با شرايط خاصي كه در نظر دارد تجويز بكند.اما اصلش صد در صد مردود است. و به هيچ وجه مورد اجازه اسلام نيست. دوم؛ثواب و اجر فراواني براي اين زحمت‏ها تعلق مي‏گيرد حالا اين اجر يا پاك كردنگناهان است يا ازدياد مقام و درجات است و نكته سوم؛ هر چه ايمان انسانقوي‏تر شود انگيزه انسان در تحمل اين سختي‏ها و دردها بيشتر مي‏شود. آندرد برايش تسكين ‏بخش‏تر مي‏شود و كمتر نمود دارد. ولذا گفته‏اند برايبيماران نوار قرآن پخش كنيد تا دردشان تسكين پيدا كند حال اگر انسان آن باطن قرآن را در وجود خودش ايجاد كند ديگر دردي برايش باقي نخواهد ماند.

پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام