آرشیو پرسش و پاسخ ها: احکام خانواده
آثار نیکی به پدر و مادر

سوال : چهار اثر از آثار نيكي به پدر و مادر را نام ببريد.

جواب : نیکی به پدر و مادر در دین اسلام اهمیت فوق العاده ای دارد، به گونه ای که در قرآن کریم پس از امر به عبادت خدا، به سپاس گویی از زحمات والدین تصریح شده است. در جا به چند آثار از دنیا و اخروی احترام بوالدین می پردازیم :

 • طول عمر
 • رزق و روزی زیاد

امام صادق(ع) می فرماید: «هر کس نیکی به والدین نماید هرگز در زندگی به فقر مبتلا نخواهد شد.»(۵)

 • دوری از عصیان گری و شقاوت(مریم/ 12- 14.)
 • آسان شدن مرگ؛ امام صادق (ع) فرمودند: کسی که دوست دارد خدای متعال سختی های مرگ را بر او آسان سازد. به خویشان و نزدیکان و پدر و مادرش نیکوکار باشد و اگر چنین کند خدای متعال سختی های مرگ را بر او آسان می کند.( بحارالانوار، ج71، باب2، ح32.)
 • اجابت دعای والدین در حق فرزندان
 • در برخی روایات به اهمیت دعای والدین در حق فرزندان اشاره شده و از جمله آثار توجه و نیکی به آن ها شمرده است. امام صادق (علیه السلام) فرمود: خداوند دعای سه کس را رد نخواهد کرد: دعای پدر در حق فرزند در هنگام نیکی به او . دعای پدر بر ضد فرزند (نفرین) هنگامی که مورد عاق او واقع شود و دعای مظلوم بر ظالم(بحارالانوار، ج74، باب 2 ح 94.)
 • وصول به بهشت .پیامبرخدا فرمود:4 خصوصیت است که اگر کسی واجد آن باشد لطف و احسان حق تعالی بر او ریزش خواهد کرد و دربهشت رضوان ماوی خواهد گزید »( بحارالانوار، ج71، باب 2 ح 3.)
 1. اخلاق نیکی که با آن در میان مردم زندگی کند.
 2. مدارا کردن با گرفتاران .
 3. شفقت و مهربانی به والدین.
 4. احسان به زیردستان

o نیکی به والدین کفاره گناهان است (اصول کافی، ج 2 (باب البرّ بالوالدین)، ص 162.)