آرشیو پرسش و پاسخ ها: کانال تلگرام
خیس بودن اجزای وضو

 سوال ١.اگر اجزاي وضو خيس باشند، ميتوان روي آن وضو گرفت؟ يا بايد خشك كرد و سپس وضو گرفت؟٢  .اگر شك كنيم كه هنگام مسح سر رطوبت به اندازه ي كافي رسيده است يا نه، آيا ميتوان همان لحظه دوباره مسح سر را انجام داد؟ در مورد مسح پاها چطور؟
مرجع تقليد: آيت الله سيستاني
جواب: 1.مانعی ندارد که قبل وضو اعضای وضو شسته شود وخیس باشد فقط محل سر وپاها باید خشک باشد
۲.اگر شک کنیم که رطوبت برای مسح سروپاها کافی نیست میتونیم از رطوبت سایر اعضای وضو دست راخیس ومجددا مسح کنیم فقط با رطوبت اعضای وضو میتوان دوباره مسح کرد ورطوبت خارجی وضو راباطل میکند.

(5 رای)
این مقاله مفید بود
این مقاله مفید نبود