آرشیو پرسش و پاسخ ها: فقه واحکام
گروه‌هاي سرود مختلط دختر و پسر در مجموعة سپاه

سؤال:
استفاده ازگروه‌هاي سرود مختلط دختر و پسر در مجموعة سپاه و در مراسم‌هاي خانوادگي مجاز است؟
جواب:
درصورتي‌که به سن بلوغ رسيده باشند، جايز نيست.
منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام