آرشیو پرسش و پاسخ ها: مراجع عظام
حضور در جلسات فرق دراويش بعنوان تماشاچي یا عضو

سؤال:
احتراماً بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند، يکي از افراد نيروهاي مسلح شاغل در استان كرمانشاه پيرو يكي از فرق دراويش است و افراد اين فرقه هرهفته در مكاني به نام تكيه مراسم خود را برگزار مي‌کنند و در اين مراسم دراويش از البسة سفيد استفاده كرده، با پريشان کردن موهاي سر، به ذكر مي پردازند؛ به‌طوري‌كه از اعتدال خارج مي‌شوند. فرقه، ذكر خود را با نام خدا آغاز، سپس اسامي خلفا را به ترتيب نام برده و همة اعضاي بدن خود را متحرك مي‌گردانند و با اعمال خارق‌العاده ازجمله خوردن لامپ، تيغ و ميخ زدن به شكم، مي‌پردازند؛ پاسدار مزبور يكي از اعضاي اين فرقه است كه علاوه بر شركت در مراسم آن‌ها ديگران را نيز ترغيب مي‌کند که در اين مجالس شركت نمايند. بر همين اساس، توسط حفاظت اطلاعات ردة مربوطه دعوت و دربارة فعاليتش مورد سؤال قرار گرفت كه معترف است، حمايت و حضورش در جلسات آن‌ها به پيروي از نياكانش است و افتخارش درويشي است. خواهشمند است با توجه به اينكه موارد مشابهي در اين زمينه داريم، دربارة نحوة برخورد با اين‌گونه افراد در مجموعة سپاه، ضمن ارائة رهنمود به پرسش‌هاي ذيل پاسخ دهيد.
1. آيا حضور در اين‌گونه جلسات براي تماشاچي اشكال دارد؟
2. افرادي كه مدعي‌اند به پيروي از نياكان خود به اين‌گونه فرق علاقه‌مند و عضو آن هستند مي‌توانند در سپاه عضو باشند؟
3. چنانچه اين‌گونه افراد به وسيلة حفاظت اطلاعات دعوت و توجيه و ارشاد شوند، اما بر حضور خود در اين جلسات اصرار داشته باشند، حکم شما چيست؟
جواب:
حضور در اين‌گونه مجالس ترويج باطل و ممنوع است و اگر پس از توجيهات و هدايت‌هاي لازم اصرار بر حضور داشته باشند و حضور به‌معناي علاقه به محتواي اين جلسات باشد، نمي‌توانند عضو نيروهاي مسلح باشند

منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام