آرشیو پرسش و پاسخ ها: قرآن و عترت
فرق قران مجید با قران کریم

سؤال:
فرق قران مجید با قران کریم در چیست؟
جواب:
قرآن دارای اسامی و صفات مختلفی است مثل فرقان، ذکر، کتاب، عزیز ، عظیم ، کریم ، مجید، که برخی اسم و برخی صفات اند وگرنه قرآن کریم با قرآن مجید در محتوا یکی اند