آرشیو پرسش و پاسخ ها: سازمانی اداری
استفاده از هويت جعلي در فعاليت‌هاي مأموريتي چه حکمي دارد؟

سؤال :
استفاده از هويت جعلي در فعاليت‌هاي مأموريتي چه حکمي دارد؟

جواب:
اگر اقتضاي مأموريت است و چاره‌اي جز آن نيست و منع قانوني ندارد، جايز است.

منبع:احکام فقهي جنگ الکترونيک ودفاع سايبري براساس فتاواي امام خامنه‌اي