RSS Feed
آرشیو پرسش و پاسخ ها : *مشاوره‌*


سؤال: مستندات استخاره گرفتن را بر اساس آیات و احادیث بیان کنید. جواب: اسلام دین تفکر و تعقل است و ارزش آن را بالاتر از عبادت دانسته، پیروانش را به تفکر و تعقل در همه امور تشویق کرده است تا در همه کارها با اندیشه و فکر تصمیم گیری کنند. در مواردی که با ...
مهارت های مهم و اساسی گفتگوی همسران در زندگی زناشویی یکی از مهارتهای مهم و اساسی در زندگی زناشویی گفتگوی همسران با یکدیگر است. این مهارتها تنها روشی آگاهانه و تنظیم شده برای ایجاد ارتباط است، اما تنه درختی به شمار می رود که از آن تمامی مهارتهای دیگر شاخ...
اگر کسی در کودکی گناه کبیره ای انجام دهد و نداند که آن عملش گناه بوده است، چه حکمی دارد؟ هیچ گناهی برای کودکان ثبت نمیشه گناهان انسان از سن تکلیف به بعد در نامه عمل افراد ثبت خواهدشد نگران نباشید.
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام